#Inne tematy

Dobra głowa

O Dzieci więcej wiedzq o swoich telefonach komórkowych niż o własnych mózgach.
O By rozwinąć swoje naturalne uzdolnienia i zaprząc je do pracy, dziecko musi wiedzieć, jak działa jego mózg. O Kiedy dziecko rozumie, jak działa jego mózg, wówczas może wykorzystać tę wiedzę w procesie uczenia się. O Chociaż nasz mózg składa się z dwóch półkul, ło są one połączone autostradą, którą nieustannie przepływają z jednej półkuli do drugiej informacje.
O Niedawne badania mające określić, co pozwala niektórym dzieciom osiągać szczególnie dobre wyniki w rozwiązywaniu problemów, wykazały, że sekret tkwi w maksymalnym wykorzystaniu obu półkul mózgu naraz. Optymalne wykorzystanie połączenia między lewą i prawą półkulą pozwala uzyskać najlepsze wyniki w nauce. O Pogląd, że myślimy albo lewą, albo prawą stroną mózgu, obalają przykłady takich geniuszy jak Leonardo da Vinci. Przypadek Leonarda nie musi być wyjątkiem, może być regułą. O Układ limbiczny w mózgu łączy i godzi emocje z racjonalnym myśleniem. O Jeżeli jesteśmy szczęśliwi, kiedy się uczymy, wiedza łatwiej wchodzi nam do głowy.

Dobra głowa

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z

Dobra głowa

Jedzenie dobre na myślenie