#Inne tematy

ŁAMANIE SZYFRU

person using MacBook Pro

Sztuczka polega na powiązaniu cyfr i liter, co pozwala zapisać nowe słowo za pomocą cyfr oznaczających litery we wcześniejszych słowach. To kolejny chwyt, z jakim można się spotkać w testach uzdolnień. Kiedy dziecko nauczy się wykorzystywać dostępne dane, by znaleźć rozwiązanie, przekonuje się, że złamanie szyfru jest prostą sprawą. Wykonując to zadanie wkrótce po zadaniu (a), w którym zastosowano inny sposób zamiany liter na liczby, twoje dziecko nauczy się także jednego z sześciu kroków prowadzących do umiejętności sprytnego rozwiązywania problemów: korzystaj z tego, co już wiesz, ale jednocześnie pamiętaj o tym, by mieć umysł otwarty na nowe sposoby myślenia o rzeczach. A oto pytanie, które naprowadzi twoje dziecko na właściwy trop: „Jaka litera odpowiada 7 w pierwszym słowie?”; „Jaka litera odpowiada 6 w trzecim słowie?” I tak dalej, aż złamie szyfr!

ŁAMANIE SZYFRU

Dziecko musi być samodzielne

ŁAMANIE SZYFRU

Einstein też się mylił!