#Inne tematy

Mam pomysł!

black laptop computer on brown wooden table

Każdy z opisanych poniżej przypadków relacjonuje w skrócie drogę od pomysłu do wynalazku lub odkrycia. Przeczytajcie te historie razem. Potem podejmij z dzieckiem rozmowę, wychodząc od pytań i odpowiedzi, które za nimi znajdziecie. Wspólna dyskusja pomoże twojemu dziecku zrozumieć, że tym, co łączy rozmaite wynalazki, jest jedno – podążanie przez ich autorów drogą twórczego myślenia i działania. Czy zdarzyło ci się, jedzqc słodkq, rozpływajqcq się w ustach czekoladę, zastanawiać nad tym, jak ¡q wynaleziono? Słowo „czekolada” wywodzi się od słowa zapożyczonego przez Hiszpanów od Azteków, twórców starożytnej cywilizacji Meksyku! (Aztekowie mówili xocolatl – „gorzka woda”). Kluczowy składnik czekolady, kakao, wytwarza się z ziarna kakaowego. W XVI wieku Hiszpanie podbili państwo Azteków. Przy okazji poznali „gorzkq wodę” z ziarna kakaowego i sprowadzili jq do Europy. Choć napój z ziarna kakaowego był gorzki, Europejczycy chętnie go próbowali, z poczqtku oczywiście tylko najbogatsi. Jak z „gorzkiej wody” zrobiono czekoladę? Ziarno kakaowe zawiera tłuszcz, który topi się w temperaturze ciała lub nieco niższej: masło kakaowe. Masło kakaowe jest jednym z czynników, które sprawiają, że czekolada jest taka atrakcyjna, bo rozpuszcza się w ustach. Na początku XIX wieku Conrad van Houten po szeregu prób skonstruował prasę, która wyciskała masło kakaowe z ziarna kakaowego.

Mam pomysł!

Powtórne wynalezienie koła

Mam pomysł!

Czekolada