#Inne tematy

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

3 women sitting on chair in front of table with laptop computers

t P: W jakim okresie mózg najszybciej rośnie? O: W szóstym roku życia mózg osiąga na ogół do około 90% wielkości, jaką będzie miał w wieku dorosłym. P: Ludzie myślą albo prawą, albo lewą połową mózgu, prawda? ^ O: Gdybym dostawała dolara za każdym razem, kiedy słyszę to pytanie na seminariach, stać by mnie już było na to, żeby zrezygnować z pracy zarobkowej! Nie, to nieprawda. Pogląd, że nasze uzdolnienia można podzielić na zależne od prawej i od lewej połowy mózgu rozpełza się po świecie jak bluszcz! W rezultacie wielu ludzi nie wie, co myśleć, a inni znajdują sobie wygodną wymówkę dla swego lenistwa. Zacznijmy od kilku prostych faktów. Każdego dnia każdy z nas cokolwiek robi, potrzebuje do tego obu półkul mózgu. Nikt z nas nie potrafi wyłączyć połowy mózgu na życzenie, jak robią to delfiny. (Jeżeli uważasz, że znasz wyjątek od tej reguły, czym prędzej daj o tym znać badaczom życia zwierząt morskich.) W rzeczywistości jedynymi ludźmi, którzy zdani są na życie ze sprawną tylko jedną połową mózgu, to ofiary udaru lub innych ciężkich uszkodzeń mózgu.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Zrozumieć technologię

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Nieważne lewa czy prawa – liczy się