NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

t P: W jakim okresie mózg najszybciej rośnie? O: W szóstym roku życia mózg osiąga na ogół do około 90% wielkości, jaką będzie miał w wieku dorosłym. P: Ludzie myślą albo prawą, albo lewą połową mózgu, prawda? ^ O: Gdybym dostawała dolara za każdym razem, kiedy słyszę to pytanie na seminariach, stać by mnie już było na to, żeby zrezygnować z pracy zarobkowej! Nie, to nieprawda. Pogląd, że nasze uzdolnienia można podzielić na zależne od prawej i od lewej połowy mózgu rozpełza się po świecie jak bluszcz! W rezultacie wielu ludzi nie wie, co myśleć, a inni znajdują sobie wygodną wymówkę dla swego lenistwa. Zacznijmy od kilku prostych faktów. Każdego dnia każdy z nas cokolwiek robi, potrzebuje do tego obu półkul mózgu. Nikt z nas nie potrafi wyłączyć połowy mózgu na życzenie, jak robią to delfiny. (Jeżeli uważasz, że znasz wyjątek od tej reguły, czym prędzej daj o tym znać badaczom życia zwierząt morskich.) W rzeczywistości jedynymi ludźmi, którzy zdani są na życie ze sprawną tylko jedną połową mózgu, to ofiary udaru lub innych ciężkich uszkodzeń mózgu.