#Inne tematy

Praca wieluń neotech

Pinterest Scarbble on Brown Wood

Rodzice, którzy wierzą w możliwości swych dzieci i wspierają je w rozwoju; Indywidualne uzdolnienia w różnych dziedzinach; Sposobność do rozwijania indywidualnych uzdolnień i talentów; Brak poczucia ograniczeń, tłumiącego talenty i uzdolnienia; Wiek nie jest istotny, ważna jest umiejętność skupienia się na wybranej sprawie; Odkrycie, rozpoznanie i uznanie talentów i uzdolnień przez otoczenie. Każdy z powyższych punktów kusi, by zadać pytanie zaczynające się od słów: „A co by było, gdyby…?”. Co by było, gdyby rodzice Leonarda da Vinci starali się ograniczyć i zawęzić różnorodne zainteresowania swojego syna? A co by było, gdyby świat akademicki ostatecznie odrzucił teorię Einsteina? Co wreszcie by się stało, gdyby ojciec Mozarta nie rozwijał talentu muzycznego i umiejętności syna, lecz wybrał mu jakieś zupełnie inne zajęcie? Niezależnie od tego, jak wielkie byłyby ich uzdolnienia i talenty, gdyby nie zostały rozpoznane przez otoczenie, poczynając od członków własnej rodziny, historia nigdy nie uznałaby ich za geniuszy. I tu pojawia się kolejne pytanie: a co by było, gdyby przyszli na świat gdzie indziej i w innych czasach?
Geniusz – właściwy człowiek na właściwym miejscu we właściwej chwili.

Praca wieluń neotech

Powiślański bank spółdzielczy

Praca wieluń neotech

Stars impresariat opinie