Kochański zięba rapala i partnerzy

Na początku XX wieku psychologia była nauką stosunkowo młodą, zaczynała jednak odgrywać coraz większą rolę w debacie na temat ludzkich uzdolnień. Podczas gdy filozofia dążyła do poznania umysłu na drodze logicznych dociekań, psychologowie wprowadzili koncepcję mierzenia poziomu inteligencji uzdolnień za pomocą testów. Początkowo uważano, że zdolności umysłowe są niezmienne. Wydawało się, że wystarczy raz je zmierzyć […]