Landcar starowa góra

Wagi środowiska nie można lekceważyć również z innego powodu, który wynika z matematycznego rachunku prawdopodobieństwa. Liczba dziedziczonych genów jest skończona, a tymczasem zdolność mózgu do tworzenia miliardów nowych połączeń między komórkami nerwowymi, z którymi przychodzimy na świat, jest nieskończona. Edukacja, wiedza, uczenie się i doświadczenia wywierają ogromny wpływ na ilość nowych połączeń, jakie w ciągu […]