Myśl jak facet cda

Neurologia stosunkowo od niedawna zajmuje się badaniem mózgu. Ulubioną przez neurologów metodą badań jest obrazowanie mózgu. W ten sposób możemy badać, których części mózgu dzieci używają, gdy rozwiązują problemy. Możemy na przykład obserwować aktywność mózgu dziecka, które jest dobre z matematyki, i porównać ją z aktywnością mózgu dziecka słabszego z matematyki, żeby zobaczyć, jak każdy […]