Pawmir zielona góra

Odmiennie wygląda przypadek Einsteina, którego nauka więcej miała wspólnego z powszechnie dziś przyjętym modelem edukacji. Rodzice Einsteina wcześnie zaczęli rozniecać widoczne w ich dziecku talenty i uzdolnienia. Naukę zaczął, jak wszystkie dzieci, w szkole powszechnej, a ukończył na uniwersytecie. Wbrew pokutującym mitom bynajmniej nie miał obsesji na punkcie fizyki, przez całe życie interesował się również […]