Powiślański bank spółdzielczy

Czy Mozart, Einstein i Leonardo urodzili się w bogatych rodzinach? : Ilekroć pada to pytanie podczas seminariów, zawsze odpowiadam tak samo: zależy jak rozumiemy słowo „bogaty”. Jeśli będzie ono oznaczać szczodrość i hojność we wspieraniu rozwoju dziecka, to odpowiedź brzmi „tak”. Jeśli jednak rozumiemy bogactwo wąsko, jako zamożność i dostatek, to ani rodzina Leonarda, ani Einsteina, […]