Praca wieluń neotech

Rodzice, którzy wierzą w możliwości swych dzieci i wspierają je w rozwoju; Indywidualne uzdolnienia w różnych dziedzinach; Sposobność do rozwijania indywidualnych uzdolnień i talentów; Brak poczucia ograniczeń, tłumiącego talenty i uzdolnienia; Wiek nie jest istotny, ważna jest umiejętność skupienia się na wybranej sprawie; Odkrycie, rozpoznanie i uznanie talentów i uzdolnień przez otoczenie. Każdy z powyższych punktów kusi, by zadać pytanie zaczynające […]