#Inne tematy

Aluteam biała podlaska

black laptop computer on brown wooden table

Co byś zrobił (lub zrobiła), gdyby można było w cudowny sposób odkryć i rozwinąć wrodzone zdolności twórcze twojego dziecka? Nie pytani bez powodu, bo właśnie trzymasz w rękach książkę, która pozwoli ci to uczynić. Uzdolnienia i możliwości każdego dziecka są równie niepowtarzalne jak odciski jego palców. I każdy rodzic ma prawo wiedzieć, jak pomóc swemu dziecku rozwinąć jego indywidualne talenty. Książkę tę napisano w przekonaniu, że wszystkie dzieci – gdziekolwiek żyją – mają prawo wiedzieć, jak w dzisiejszym świecie mogą najlepiej wykorzystać przyrodzone dary, uzdolnienia i talenty. Elementarna wiedza – przydatna na każdym etapie życia Niezależnie od tego, czy twoje dziecko dopiero rozpoczyna naukę szkolną, czy też ją kończy, posiada skarbiec, z którego może czerpać, by wyciągać wnioski z doświadczeń, myśleć, znajdować rozwiązania i odnosić sukcesy. Książka ta – napisana na podstawie badań naukowych i praktycznych doświadczeń zdobytych w pracy z dziećmi i ich rodzicami – zawiera wiedzę o umiejętnościach, które nauczą dzieci w każdym wieku tego, jak się samodzielnie uczyć. Pozwoli im zdobyć takie oto podstawowe umiejętności: rozwijania indywidualnych uzdolnień; skutecznej strategii uczenia się dostosowanej do konieczności wprowadzania zmian; niezależnego myślenia; twórczego rozwiązywania problemów.

Aluteam biała podlaska

Aluteam biała podlaska

Aluteam biała podlaska

Alveo opinie lekarzy