#Inne tematy

Co takiego czyni geniuszy geniuszami?

black laptop computer on brown wooden table

Myślenie to tajemnicze i cudowne zjawisko: wszyscy myślimy na co dzień, nawet o tym nie myśląc. Tymczasem „myślenie o myśleniu” jest właśnie jedną ze sztuczek geniuszu. „Myślenie o myśleniu” jest umiejętnością, która sprawia, że niektórzy z nas są nie tylko bystrzy, ale wręcz genialni. Jak to się robi? Zaraz się dowiesz. Gdy dojdziesz do końca tego rozdziału, będziesz wiedzieć, na czym polega sztuka genialnego myślenia. Nauczysz się sam i nauczysz swoje dzieci, jak świadomie zacząć myśleć twórczo na życzenie, gdy zajdzie potrzeba rozwiązania jakiegoś problemu. Cóż to więc takiego „myślenie o myśleniu”? Na czym polega? Jakie przynosi skutki? W 1970 r. od Ziemi oderwała się rakieta Apollo 13. Celem lotu było dotarcie na Księżyc. Jak wiadomo z historii (a także z hollywoodzkiego filmu) załodze Apollo 13 nie było pisane stanąć na Księżycu. Niepowodzenie misji nastręczyło wszystkim uczestnikom tego przedsięwzięcia sposobność, by dać spektakularny przykład twórczego myślenia.

Co takiego czyni geniuszy geniuszami?

Mądra głowa

Co takiego czyni geniuszy geniuszami?

Metakognicja – trudne słowo, prosta sprawa