#Inne tematy

Myślenie i kreatywność

person using MacBook Pro

Jakie wzory myślenia włączają się, kiedy myślimy w sposób twórczy? W poprzednim rozdziale wszystkie problemy, jakie rozwiązywało twoje dziecko, polegały na dedukcji zmierzającej do odkrycia „ustawionych” rozwiązań „zamkniętych” problemów. Początkowo dzieci wykorzystywały pewne elementy twórczego myślenia (przetrząsanie i obracanie), ale odkąd poznały sztuczki pozwalające im „rozgryzać” problemy, nie musiały angażować w swoją aktywność równie wiele twórczego myślenia, jak na początku. Nauka potrząsania obracania problemów w głowie położyła fundamenty pod rozwój ich zdolności twórczego myślenia. Ćwiczenia z tego rozdziału skupiają się na tym, jak uwolnić myślenie i naprawdę myśleć twórczo. Wykonując je, dzieci nauczą się, jak myśleć na wyższym poziomie. Twórcze myślenie osiąga maksimum w sytuacji, gdy brakuje z góry założonych rozwiązań. Ma to miejsce wówczas, gdy człowiek myśli o pytaniach i problemach „otwartych”, dopuszczających różne rozwiązania. Na przykład pytanie, jak skonstruować nowy typ silnika samochodowego, jest typowym problemem „otwartym” – aby znaleźć rozwiązanie, musimy w twórczy sposób przemyśleć wady obecnie produkowanych silników, a potem wykorzystać połączenie naszej wiedzy i pomysły na nowy typ silnika. Twórcze myślenie obejmuje:
krytyczne myślenie; wykorzystywanie posiadanej wiedzy; eksplorowanie nowych sposobów myślenia.

Myślenie i kreatywność

Czynnik sukcesu: „Oh!”

Myślenie i kreatywność

Utrwalone w pamięci