#Inne tematy

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z tego ćwiczenia

Simple Workspace at Home

W każdym z poniższych przykładów dziecko ma do czynienia z dwoma przeciwstawnymi opiniami. Za każdym razem zachęcane jest do sformułowania trzech powodów, dla których coś może być możliwe i trzech powodów, dla których coś nie może być możliwe. Później ma pomyśleć, czy coś jest prawdą, czy zmyśleniem. Kiedy krytycznie rozważy obie informacje, zestawiając argumenty za i przeciw, w następnym kroku zostaje zachęcone do wyrażenia własnych pomysłów i opinii na temat przedmiotu kontrowersji. Robiąc to, dziecko za każdym razem uczy się, jak: samodzielnie oceniać informacje; wyrabiać sobie własne zdanie; myśleć krytycznie. Kiedy twoje dziecko skończy to ćwiczenie, daj mu okazję do refleksji nad jego pomysłami i logiką rozumowania, jaką się posługiwało w każdym przypadku, formułując własne zdanie. Zróbcie to w trakcie swobodnej rozmowy na temat tego, jak kształtowała się jego opinia. Potem wyjaśnij mu, że to, co zrobiło, jest czymś, co sprytni ludzie robią cały czas: myślą jasno, używając pytań i rozumowania, które doprowadza ich do błyskotliwych odkryć. By w pełni skorzystać z tego ćwiczenia, pokaż mu zwięzły wzorzec krytycznego myślenia w postaci „Pięciu kluczy do kryształowo jasnego myślenia” z następnej strony.

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z tego ćwiczenia

Prawda czy fikcja?

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z tego ćwiczenia

Samodzielnie myśleć o tym, czego się dowiaduje