#Inne tematy

Samodzielnie myśleć o tym, czego się dowiaduje

person holding black iphone 4

Obie te umiejętności zaczyna się na całym świecie uznawać za kluczowe dla przygotowania dzieci do życia i pracy w XXI wieku. Znajomość tych umiejętności i zdolność ich wykorzystywania stawia twoje dziecko w znakomitej pozycji. Po pierwsze, będzie wiedziało, jak krytycznie analizować cudze opinie podczas dyskusji i jak wyrobić sobie własne zdanie, oparte na solidnych przesłankach – czy to na egzaminie, czy podczas odrabiania pracy domowej. Po drugie, im wcześniej twoje dziecko nauczy się sztuki krytycznego myślenia, tym lepiej będzie się nią posługiwać, dzięki czemu w naturalny sposób przyzwyczai się do stosowania ich na co dzień w szkole. Nie mniej ważny jest fakt, że przy okazji pozna kolejną sztuczkę geniusza! Ilekroć twoje dziecko dowie się w szkole czegoś nowego będzie musiało odrobić pracę domową, zrealizować projekt czy zdać egzamin, będzie mogło skorzystać z metody pięciu kluczy do kryształowo jasnego myślenia, by mieć pewność, że jego odpowiedzi będą przemyślane, wyważone i logiczne. To na każdym zrobi wrażenie!
Jednocześnie twoje dziecko może stosować zasady kryształowo jasnego myślenia do oceny informacji, którymi jest bombardowane każdego dnia przez media. Na przykład, kiedy ogląda telewizję lub przegląda czasopismo z reklamami, może wykorzystywać swoje własne samodzielne myślenie w ocenie reklamowanych produktów zamiast bezkrytycznie przyjmować wszystko, co wciska mu się jako niepodważalne fakty!

Samodzielnie myśleć o tym, czego się dowiaduje

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z

Samodzielnie myśleć o tym, czego się dowiaduje

Uwaga – uczeń geniusza w działaniu!