#Inne tematy

Ćwiczenie 1: Drzewo pytań

man reading magazine

Wspinanie się na „Drzewo pytań” to atrakcyjna, skuteczna i prosta metoda rozwijania twórczego potencjału mózgu, zakorzeniona w tradycji sokratycznej. Ćwiczenie zaprojektowano tak, by było „przyjazne dzieciom”, aby niezależnie od tego, ile mają lat, wprzęgało w proces edukacji ich naturalną ciekawość i by rozwijało ich zdolności samodzielnego myślenia i „myślenia o myśleniu” – metakognicji. Ucząc dzieci sterować procesem myślowym w zetknięciu z nowym problemem, pokazujesz im, jak rozpracowywać idee i teorie „od wewnątrz”. To pomaga im:
samodzielnie analizować zagadnienia; włączać nowe informacje w całość posiadanej przez nie wiedzy; nabrać wiary we własne siły i rozważać problemy na swój własny sposób.
Podsumowując, można powiedzieć, że opanowanie wyliczonych powyżej umiejętności rozwija w dzieciach zdolności metakognitywne i podsyca ich naturalną ciekawość.

Ćwiczenie 1: Drzewo pytań

Ładowanie wiedzy

Ćwiczenie 1: Drzewo pytań

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z