#Inne tematy

Zachowaj równowagę między stosowaniem tego, co już wiesz, a otwarciem się na nowe możliwości.

Hands Holding a Smartphone with Data on Screen

Jedna ze strategii rozwiązywania problemów polega na wykorzystaniu w nowej sytuacji tego, co już wiemy. Inna strategia polega na otwarciu umysłu na nowe możliwości. Zasadnicza sztuczka, jaką musi poznać i zapamiętać dziecko, polega na zachowaniu równowagi między obiema strategiami.
Badania wskazują, że naszym zachowaniem i myśleniem rządzą nawyki i przyzwyczajenia. Mamy skłonność do korzystania z tego, co wiemy, zanim zaczniemy szukać nowych możliwości.
Kluczowa wskazówka: trzy reguły znajdo- I j wania rozwiązań – zrelaksuj się, przetrząj saj i obracaj!
I Kiedy staniesz przed problemem, uwolnij swoje myślenie, mówiąc sobie: zrelaksuj się, potrząj
. saj i obracaj! To pomoże ci się zrelaksować i pamiętać o tym, że klucz do znajdowania rozwiązań ■ | stanowią: spojrzenie na problem w nowy sposób (przetrząsanie wskazówek zawartych w zadaniu!); * j ★ nieprzerwane przetrząsanie myśli, dopóki nie J znajdziesz rozwiązania (obracanie!). Pomyśl o tym, jak zachowuje się niemowlę, kiedy dostanie nową zabawkę. Chwyta ją w rękę i zaczyna badać. Potrząsa nią, żeby zobaczyć, czy coś się [ , stanie. Potem rzuca ją na podłogę lub wkłada do ust, .

Zachowaj równowagę między stosowaniem tego, co już wiesz, a otwarciem się na nowe możliwości.

Świadomie skup myśli.

Zachowaj równowagę między stosowaniem tego, co już wiesz, a otwarciem się na nowe możliwości.

Jak osiwieć – w mgnieniu oka!