#Inne tematy

Świadomie skup myśli.

3 women sitting on chair in front of table with laptop computers

Ilekroć znajdziemy się w nieznanej sytuacji, wszyscy, również nasze dzieci, myślimy o problemach nieświadomie. Jak wiemy, rozwiązując „problem jazdy na rowerze”, zdajemy się na naturalne odruchy i wszystko świetnie się udaje. Siedząc w ciszy sali egzaminacyjnej, w której słychać tylko tykanie zegara, i mając przed sobą jedynie papier, długopis i abstrakcyjne problemy zawarte w sterylnym teście, czujemy się czasem jak zając oślepiony przez światła samochodu. Wpadamy w panikę! Ale nasze emocje mają więcej wspólnego z okolicznościami (napięcie panujące w sali egzaminacyjnej) niż z naszą zdolnością do uporania się z problemem, który mamy przed sobą. Ważne jest, by twoje dziecko o tym pamiętało, gdyż dzięki temu, będzie mogło skupić uwagę: zamiast myśleć o sytuacji, świadomie skoncentruje się na myśleniu o problemie i dzięki temu go rozwiąże! To szczególnie ważny element strategii rozwiązywania abstrakcyjnych problemów, jakie znajdują się w testach zdolności. Aby znaleźć rozwiązanie, dzieci muszą myśleć o zewnętrznej stronie problemu. Dzieje się tak, bo typowe abstrakcyjne problemy stosowane w tego rodzaju testach, nie ukazują związków między elementami problemu. Ich odnalezienie jest tym właśnie, czego egzaminatorzy oczekują po kandydacie! Aby odkryć te związki, twoje dziecko musi samodzielnie myśleć i formułować własne pomysły.