#Technologia i reklama

Metody statystyczne

man using MacBook

W skali globalnej zaznaczyło się stosowanie w systemach powszechnej edukacji metod statystycznych. Testy znakomicie poddają się opracowaniu statystycznemu, ponieważ opierają się na danych liczbowych, które można sumować, dzielić, itd. Oczywiście same w sobie wyniki testów nic nie znaczą, o ile nie zestawimy ich z innymi danymi. Idealnym kore- latem dla wyników uzyskanych w testach jest wiek, gdyż wiek również opisuje się liczbami i przeto łatwo go poddać analizie statystycznej. W rezultacie wszyscy wpadamy w sieć obliczeń i średnich statystycznych. W szkołach podstawową rolę odgrywają testy, a skuteczność nauczania została nierozerwalnie powiązana z wynikami osiąganymi podczas ich rozwiązywania. Niezależnie od tego, jakie były intencje twórców systemów powszechnej edukacji, nacisk na regularne przeprowadzanie testów wraz z podziałem dzieci na grupy wiekowe doprowadził do dwóch zjawisk: Umieścił testy w centrum procesu nauczania. Narzucił sztuczne bariery, utrudniające rozwój indywidualnych uzdolnień naszych dzieci.

Metody statystyczne

Rodzajniki określone i nieokreślone francuski

Metody statystyczne

Kreatywność i geniusz