#Inne tematy

Rodzajniki określone i nieokreślone francuski

W języku francuskim rozróżniamy dwa rodzaje rodzajników: określone nazywane po francusku les articles définis oraz nieokreślone czyli les articles indéfinis. Trzeba pamiętać, że te rodzajniki określone i nieokreślone francuski przybierają różne formy.

Dla rodzajników nieokreślonych będą to formy:
męska w liczbie pojedynczej (un), np: un fruit (owoc), un homme (mężczyzna);
żeńska w liczbie pojedynczej (une), np: une pomme (jabłko), une baguette (bagietka);
żeńska i męska forma liczby mnogiej (des), np: des croissants (rogaliki), des filles (dziewczynki).

Dla rodzajników określonych będzie to forma:
męska w liczbie pojedynczej (le), np: le livre (książka), le fromage (ser);
żeńska w liczbie pojedynczej (la), np: la photographie (fotografia), la veste (kurtka);
żeńska i męska forma liczby mnogiej (les), np: les animaux (zwierzęta), les pantalons (spodnie).

Ponadto przed rzeczownikami rodzaju męskiego i żeńskiego liczby pojedynczej, które zaczynają się niemym h lub samogłoską rodzajnik określony przybiera formę skróconą l’ , np: l’ami (przyjaciel), l’amie (przyjaciółka), l’hôpital (szpital), l’hôtel (hotel).

Rodzajniki określone i nieokreślone francuski mają różne zastosowania. Jak więc ich używać?

Rodzajnik nieokreślony

 • używamy przed rzeczownikiem aby zaanonsować osobę lub rzecz, która nie jest znana, kiedy mówimy o niej po raz pierwszy, np:
  C’est un fruit. To jest owoc.
  C’est une pomme. To jest jabłko.
  Il travaille dans une grande boulangerie. On pracuje w dużej piekarni.
 • używamy przd rzeczownikiem jako liczebnika, by określić ilość, np:
  Bonjour, je voudrais une baguette et une brioche, s’il vous plait. Dzień dobry, poproszę jedną bagietkę i jedną brioszkę.

Rodzajnik określony

 • używamy kiedy dana rzecz jest nam znana lub gdy była o niej wcześniej mowa:
  Pierre est le frère de Marie. Piotr jest bratem Moniki.
  C’est le chien de Monique. To jest pies Moniki.
 • używamy przed nazwami geograficznymi, np:
  la Pologne Polska
  les États-Unis Stany Zjednoczone
  la Seine Sekwana
 • używamy po czasownikach typu: lubić, kochać, nie znosić, np:
  J’aime les haricots verts. Uwielbiam zieloną fasolkę.
  J’aime bien les films polonais. Bardzo lubię polskie filmy.
  Je déteste la viande. Nie znoszę mięsa.
Rodzajniki określone i nieokreślone francuski

Porozumiewanie się w sprzedaży i reklamie

Rodzajniki określone i nieokreślone francuski

Metody statystyczne