#Inne tematy

Czy wysoki IQ stanowi gwarancję osiągnięć na wybranej drodze kariery?

silver iMac near iPhone on brown wooden table

Nie. Osobowość, zdrowie, indywidualny poziom kreatywności i oddziaływanie środowiska, wszystkie te czynniki odgrywają swoją rolę w realizacji życiowych celów. To, że ktoś ma wysoki IQ, nie gwarantuje, że okaże się wybitny (czy wybitna) w jakiejkolwiek dziedzinie. Ale też, oczywiście, wysoki IQ nie przeszkadza nikomu w osiąganiu wybitnych sukcesów! Jakiego rodzaju pytania zawiera test IQ? Wszystkie testy mają za zadanie mierzyć inteligencję, ale dokonujq tego różnymi drogami, zależnie od przyjętej metody. Testy ilorazu inteligencji zostały wymyślone przez psychologów z Europy i Ameryki Północnej. Z pewnych powodów należy dodać: niestety. Każdy test jest układany niejako „wewnątrz” danej kultury i jeżeli nie podejmie się środków zaradczych, może być nieskuteczny w pomiarze inteligencji ludzi ukształtowanych przez inną kulturę. Inaczej mówiąc, pytania i zadania zawarte w teście przestają być miernikiem inteligencji, stają się natomiast miernikiem znajomości danego języka i kultury. Wyobraź sobie na przykład, że przyszłoby ci wypełnić test na iloraz inteligencji oparty na realiach z życia ludu Joru- ba z Nigerii. Jeśli nie znasz języka i kultury Jorubów, to marne masz szanse na to, żeby zabłysnąć w tym teście! Oczywiście każdy test, który jest nieskuteczny, jest też tym samym niesprawiedliwy wobec ocenianych. Dlatego właśnie popularność zyskują sobie na całym świecie testy dające równe szanse osobom z różnych kręgów kulturowych, takie jak Raven’s Progressive Matrices. Uwzględniają owe odmienności korzeni kulturowych i nie bazują na wiedzy zdobywanej w tradycyjny, szkolny sposób.

Czy wysoki IQ stanowi gwarancję osiągnięć na wybranej drodze kariery?

Inteligencja ogarniająca wszystkie operacje umysłu

Czy wysoki IQ stanowi gwarancję osiągnięć na wybranej drodze kariery?

Edukacja testowa