#Inne tematy

Edukacja testowa

white printing paper with Marketing Strategy text

Umiejętność czytania i pisania nie określa poziomu uzdolnień danej osoby. Dlatego właśnie tak ważne jest stosowanie testów dających równe szanse osobom z różnych kręgów kulturowych. W tego rodzaju testach znaczenie znajomości specyficznego języka i kultury twórców testu zostaje zredukowane do minimum. Sformułowanie problemów i zadań w postaci abstrakcyjnych rysunków form i wzorów zapobiega dyskryminacji osób, które mogłyby być upośledzone ze względu na odmienność korzeni kulturowych i językowych. Nasuwa się pytanie, jak się mają testy dające równe szanse osobom z różnych kręgów kulturowych do testów używanych powszechnie w systemach edukacyjnych dzisiejszego świata? Odpowiedź znajdziemy w krótkim porównaniu. Oto dwie najczęściej stosowane w globalnej edukacji testy na iloraz inteligencji. Stanfordzka skala inteligencji Bineta. Ten test nazwano w połowie od nazwiska francuskiego psychologa Alfreda Bineta, w połowie od Uniwersytetu Stanforda w Stanach Zjednoczonych. Stanfordzka skala inteligencji Bineta obejmuje wszechstronne testy na iloraz inteligencji i oddzielnie mierzy wyniki dla:
uzdolnień werbalnych (językowych); uzdolnień niewerbalnych (wzrokowych); uzdolnień matematycznych; pamięci krótkoterminowej.

Edukacja testowa

Czy wysoki IQ stanowi gwarancję osiągnięć na

Edukacja testowa

Skala inteligencji Weschlera