#Inne tematy

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z ćwiczenia 5

Free stock photo of anonymous, background, blur

Przedstaw dziecku ćwiczenie 5 jako zabawę w znajdowanie rozwiązań. Pamiętaj, że istota tego ćwiczenia zawiera się w przekonaniu dziecka, iż nie ma do czynienia z „problemami”, lecz ze znakomitą okazją, żeby bawić się w znajdowanie rozwiązań! Ćwiczenie 5 pozwala dziecku wykorzystać na bardziej zaawansowanym poziomie to, czego się już nauczyło wcześniej – że znajdowanie powiązań między elementami problemu jest kluczem do jego rozwiązania. Wykonując je, pozna również i nauczy się stosować trzy strategie z sześciu kroków, dowiadując się, jak:
znajdować rozwiązanie przez zachowanie równowagi między tym, co już wie, a otwarciem umysłu na nowe możliwości; wykorzystywać trzy reguły znajdowania rozwiązań – zrelaksuj się, przetrząsaj i obracaj rzeczy w myślach, by uwolnić się od ograniczeń i znaleźć rozwiązanie;
świadomie skupić myśli. To ostatnie rozwija w dziecku naturalną zdolność wykorzystania metakognicji w procesie rozwiązywania pro- blemów: świadome zmienianie strategii myślenia, dopóki nie znajdzie właściwej dla rozwiązania problemu. Jak już wiesz, przez większość czasu dzieci myślą podświadomie. Zadania z ćwiczenia 5 uczą je w pełni wykorzystywać tę naturalną zdolność umysłu i stosować ją do rozwiązywania problemów.

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z ćwiczenia 5

Nadawanie problemom ludzkiego oblicza

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z ćwiczenia 5

Dziecko musi być samodzielne