#Inne tematy

Jak pomóc dzieciom w pełni skorzystać z tego ćwiczenia

person using both laptop and smartphone

Kiedy już dziecko upora się samodzielnie z ćwiczeniem ze str. 92, dobrze jest wrócić z nim na str. 90. Zauważą wówczas, że jeśli nie umiemy dostrzegać wszystkich obrazów zawartych w rysunku, tracimy okazję, by podziwiać całą jego kunsztow- ność. Ćwiczenie 2 pokazuje dzieciom z kolei, że potraktowanie okien na co najmniej dwa odmienne sposoby – jako wielu oddzielnych kwadratów lub jako mniejszej ilości nakładających się na siebie większych kwadratów – umożliwia nam myślenie o problemach i ujmowanie ich w różny sposób. To odkrycie przydaje się w obliczu nowych wyzwań, bo pozwala dostrzec, że wewnątrz każdego problemu, z jakim mamy do czynienia, mogą się zawierać ukryte relacje. To jest dokładnie ten sposób myślenia, który pozwala nam rozwiązywać problemy, z jakimi nigdy wcześniej się nie zetknęliśmy – spokojnie i z wiarą we własne siły. Zyskując możliwość myślenia w taki sposób na życzenie, twoje dziecko poznaje kolejną sztuczkę genialnego myślenia. W kolejnym rozdziale zajmiemy się tym zagadnieniem bardziej szczegółowo, ucząc się stosować je do rozwiązywania problemów pojawiających się w różnych sytuacjach.

Jak pomóc dzieciom w pełni skorzystać z tego ćwiczenia

Daj dziecku się zapoznać

Jak pomóc dzieciom w pełni skorzystać z tego ćwiczenia

Mądra głowa