#Inne tematy

Układ limbiczny

MacBook Pro, white ceramic mug,and black smartphone on table

Odgrywa zatem zasadniczą rolę w procesie uczenia się. Kiedy lubimy to, czego się uczymy, lepiej nam to idzie. Twoje dziecko dowie się tego z dalszej części rozdziału, ale przedtem może dowiedzieć się tego, co zostało streszczone poniżej – dla ciebie, a przez ciebie dla niego. Jeżeli zaczniecie robić ćwiczenia zawarte w tej książce, poczynając od tego rozdziału, zauważycie, że wszystkie mają postać pytań i odpowiedzi. Jest tak dlatego, że opierają się one na zasadzie uczenia się przez dokonywanie odkryć, a nie na zasadzie „ładowania informacji”. Powody takiego postępowania są wyjaśnione obszernie w części III, ale na wszelki wypadek zostały tu krótko podsumowane: Uczenie się drogą zadawania pytań i samodzielnego rozumowania pozwala twojemu dziecku lepiej myśleć i lepiej się uczyć – jedno i drugie naraz. Zachęcanie dziecka pochwałami i nagrodami wytwarza i umacnia w jego umyśle poczucie, że uczenie się jest przyjemnym i radosnym zajęciem. To wytwarza wznoszącą się spiralę myślenia i uczenia się, dzięki czemu dziecko nieustannie nabiera coraz więcej wiary w swoje pomysły, myśli i możliwości.

Układ limbiczny

Emocje i nauka – kiedy jesteśmy szczęśliwi

Układ limbiczny

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z