#Inne tematy

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z tego ćwiczenia

Free stock photo of anonymous, background, blur

W tym ćwiczeniu dziecko zdobywa informacje dotyczące jego „czarodziejskiego umysłu”. Fakty te zostały pokazane i opisane w punktach na stronach 176 i 177. Celem ćwiczenia jest pozwolić dziecku na samodzielne poznanie zasadniczych informacji o mózgu. Dziecko może wybrać, od którego zestawu pytań zacznie. To dlatego, żeby mogło dostrzec wielką zaletę samodzielnej decyzji. Kiedy możemy sami kierować procesem uczenia się, mamy silniejszą motywację, żeby się uczyć. Zamiast biernie wchłaniać wiedzę jak pasażer wieziony do celu, sami zasiadamy za sterami – a to pozwala nam decydować, którą drogę wybierzemy, aby pokonać kolejny etap podróży.
Przedstaw dziecku to ćwiczenie pod tytułem, jaki mu nadano. Powiedz, że może zacząć od tego zestawu pytań, który woli. Wyjaśnij, że wszystkie potrzebne informacje znajdzie na rysunkach. Kiedy skończy, możecie razem przeanalizować pytania i odpowiedzi, omawiając przy okazji wszystkie występujące w nich zagadnienia.

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z tego ćwiczenia

Układ limbiczny

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z tego ćwiczenia

MATEMATYKA