#Inne tematy

MATEMATYKA

black laptop computer on brown wooden table

Dobrym pomysłem jest rozmowa z dzieckiem o analogii między tym, co robił Mozart i co robią współcześni piosenkarze. Jak demonstruje powyższa ilustracja, napisanie piosenki wymaga współpracy obu półkul mózgu. Pokazując dziecku, w jakim kontekście lewa i prawa półkula współdziałają ze sobą w praktyce, ułatwisz mu zapamiętanie, czego się nauczyło robiąc całe to ćwiczenie. Ćwiczenie z ołówkiem Poproś dziecko, żeby wzięło ołówek (albo kredki) i korzystając z informacji na stronie 180 połączyło różne rodzaje aktywności z odpowiedzialnymi za nie stronami mózgu. Powiedz, żeby nie przejmowało się faktem, że narysowane linie będą przecinać CM, bo tak właśnie działa mózg, przesyłając informacje z prawej półkuli do lewej półkuli i odwrotnie za pośrednictwem włókien nerwowych tworzących ciało modzelowate.

MATEMATYKA

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z

MATEMATYKA

Myślimy, że pani dziecko jest geniuszem …!