#Inne tematy

Myślimy, że pani dziecko jest geniuszem …!

Na początku tego rozdziału wspomniałam, że kiedy dojdziemy do końca, twoje dziecko będzie wiedziało, że jego mózg w żadnym razie nie jest po prostu „szarą masą”. Tu już wiesz, co twoje dziecko potrafi i może zrobić. Nauczyciele w szkole tego nie wiedzą, więc nie bądź zaskoczony (zwłaszcza jeśli twoje dziecko chodzi jeszcze do szkoły podstawowej), jeśli olśni ich mimochodem podczas lekcji świeżo zdobytą wiedzą o ciele modzelo- watym i układzie limbicznym, a ty otrzymasz niespodziewany telefon z wiadomością, że twoje dziecko okazało się geniuszem!
Ćwiczenie 15: Magiczna Formuła Sprytnej Nauki Po ukończeniu tego ćwiczenia twoje dziecko będzie znało formułę, która pomoże mu odnosić osobiste sukcesy w nauce. Ten cudowny przepis umyślnie przedstawiono zarówno za pomocą rysunków, jak i słów, żeby był zabawniejszy i łatwiejszy do zapamiętania.

Myślimy, że pani dziecko jest geniuszem …!

MATEMATYKA

Myślimy, że pani dziecko jest geniuszem …!

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z