#Inne tematy

Co się jednak stanie

Simple Workspace at Home

Jeśli zamiast ptaków i nasion, orzechów i wiewiórek, w teście znajdq się inne słowa, na przykład: Kość promieniowa tak się ma do ręki jak kość potyliczna do ? (barku; stopy, czaszki, kolana) Możesz wiedzieć lub nie, że odpowiedź brzmi „do czaszki”. W tym wypadku powiqzania dotyczą różnych kości i części ciała. Kość promieniowa stanowi jednq z dwóch kości przedramienia, kość potyliczna znajduje się z tyłu czaszki. Jeżeli jednak nie jesteś ekspertem w zakresie anatomii człowieka lub nie masz pod rękq odpowiednich słowników, nie będziesz tego wiedzieć. Na tym polega różnica między zadaniami polegajqcymi na rozwiqzywaniu problemów, które testujq zdolność myślenia (takie właśnie zadania zawiera ten rozdział), a zadaniami, które sprawdzajq wiedzę ogólnq. To ważna sprawa, o której powinien pamiętać każdy rodzic. Ilekroć twoje dziecko zostaje poddane badaniu za pomocą testów, należy się dowiedzieć, co naprawdę sprawdzają testy. Co naprawdę mówią o uzdolnieniach dziecka? Kluczowe wskazówki odnośnie do tego, jak się takich rzeczy  można dowiedzieć, znajdują się w rozdziale 2, wystarczy się tam cofnąć, by znaleźć najważniejsze informacje.

Co się jednak stanie

Sześć kroków – na żywo i z

Co się jednak stanie

A co z grami komputerowymi?