#Inne tematy

Ćwiczenie 2: Tylko dwa kwadratowe okna

man holding phone white using MacBook

To ćwiczenia pozwala dzieciom dostrzec zalety zmiany perspektyw w myśleniu o tym, co przed sobą widzą. Pytanie brzmi: „Ile kwadratowych okien widzisz w sumie w domku na rysunku?” Odpowiedź brzmi: sześćdziesiąt. Jakim cudem? Dwa duże kwadratowe okna są podzielone na mniejsze kwadraty. Zależnie od tego, jak pogrupujemy i policzymy kwadraty w oknach, otrzymamy różną ich liczbę. W każdym oknie można naliczyć trzydzieści kwadratów. Liczymy w następujący sposób: okno jako jeden duży kwadrat (1). okno zawierające 16 małych kwadratów (16).
okno zawierające 4 kwadraty, z których każdy liczy 9 małych kwadratów (4). By je dostrzec, musisz zobaczyć w dużym oknie 4 kwadraty, nakładające się jeden na drugi i zawierające po 9 małych kwadratów. okno zawierające 9 kwadratów, z których każdy liczy po 4 małe kwadraty (9). To można osiągnąć na rozmaite sposoby. Oto jeden: Dzielimy okno poziomo i pionowo na cztery części. Każda z ćwiartek zawiera 4 małe kwadraty (4). Piąty kwadrat złożony z 4 małych kwadratów znajduje się pośrodku okna (1). Odejmij 4 narożne małe kwadraty i zobacz krzyż o ramionach szerokości dwóch kwadratów pośrodku okna; cztery kwadraty nakładają się częściowo na siebie. W sumie 9 kwadratów.

Ćwiczenie 2: Tylko dwa kwadratowe okna

Wyobraźnie z dzieciństwa

Ćwiczenie 2: Tylko dwa kwadratowe okna

Musimy uwolnić własne umysły