#Inne tematy

Cztery zagadki

person using MacBook Pro

Cztery zagadki uczą dziecko radzić sobie z jedną z postaci, w jakiej pojawiają się problemy. To ćwiczenie: nadaje tonację reszcie ćwiczeń, wprowadzając dziecko w zagadnienie rozwiązywania problemów przez zabawę i swoje „przyjazne oblicze”; pozwala dziecku zrozumieć, jak odkrycie wewnętrznych powiązań między fragmentami informacji przyczynia się do znalezienia rozwiązania problemu; eksponuje fakt, że odnalezienie wewnętrznych powiązań między elementami problemu ma kluczowe znaczenie dla jego rozwiązania; stanowi intelektualną rozgrzewkę przed dalszymi ćwiczeniami. Dlaczego zagadki? Dla dzieci zagadki są jak nauka jazdy na rowerze: dzieci rozwiązują zagadki, nie „myśląc” o tym, co robią. Prawdopodobnie dlatego, że nigdy nie napotkały nic podobnego w testach, nie kojarzą rozwiązywania zagadek z aktywnością umysłową. Tymczasem w rzeczywistości rozwiązywanie zagadek w wielkiej mierze angażuje aktywność umysłową dzieci!

Cztery zagadki

Zaczynamy zabawę!

Cztery zagadki

„Czas na myślenieuczenie się przez refleksję nad