#Inne tematy

„Czas na myślenieuczenie się przez refleksję nad procesem myślenia

person using MacBook Pro

Kiedy już pochwalisz swoje dziecko za to, że rozwiązało zagadki, zróbcie rękami znak, jakim sygnalizuje się przerwę w meczu. Niech ten gest stanie się waszym wspólnym sygnałem: „czas na myślenie”. Skłoń dziecko do refleksji nad tym, w jaki sposób rozwiązało zagadkę. W tym celu konieczne będzie prześledzenie dróg, jakimi podążało jego rozumowanie. Możesz je do tego zachęcić w trakcie luźnej rozmowy, zadając takie na przykład pytania: Jaka była twoja pierwsza myśl? Jak odkryłeś odpowiedź? Które wskazówki były ci najbardziej pomocne? Jak poskładałaś wszystkie wskazówki w całość? Kiedy nabrałaś pewności, że znasz odpowiedź? Refleksja odgrywa ważną rolę w umiejętności rozwiązywania problemów. Po każdym ćwiczeniu z tego rozdziału daj dziecku czas do namysłu nad tym, jak odgadło zagadkę. Refleksja nad procesem myślenia odgrywa ważną rolę w rozwijaniu i doskonaleniu strategii rozwiązywania problemów. Refleksja pozwala dziecku: przeanalizować strategię myślenia, która pozwoliła mu znaleźć rozwiązanie;
zastanowić się nad tym, czy mogło znaleźć rozwiązanie lepiej lub/i szybciej; zastanowić się, jakie rzeczy się nie sprawdziły i co może zrobić inaczej następnym razem; zastanowić się, jakie strategie myślenia się sprawdziły i dlaczego.

„Czas na myślenieuczenie się przez refleksję nad procesem myślenia

Cztery zagadki

„Czas na myślenieuczenie się przez refleksję nad procesem myślenia

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z