„Czas na myślenieuczenie się przez refleksję nad procesem myślenia

Kiedy już pochwalisz swoje dziecko za to, że rozwiązało zagadki, zróbcie rękami znak, jakim sygnalizuje się przerwę w meczu. Niech ten gest stanie się waszym wspólnym sygnałem: „czas na myślenie”. Skłoń dziecko do refleksji nad tym, w jaki sposób rozwiązało zagadkę. W tym celu konieczne będzie prześledzenie dróg, jakimi podążało jego rozumowanie. Możesz je do tego zachęcić w trakcie luźnej rozmowy, zadając takie na przykład pytania: Jaka była twoja pierwsza myśl? Jak odkryłeś odpowiedź? Które wskazówki były ci najbardziej pomocne? Jak poskładałaś wszystkie wskazówki w całość? Kiedy nabrałaś pewności, że znasz odpowiedź? Refleksja odgrywa ważną rolę w umiejętności rozwiązywania problemów. Po każdym ćwiczeniu z tego rozdziału daj dziecku czas do namysłu nad tym, jak odgadło zagadkę. Refleksja nad procesem myślenia odgrywa ważną rolę w rozwijaniu i doskonaleniu strategii rozwiązywania problemów. Refleksja pozwala dziecku: przeanalizować strategię myślenia, która pozwoliła mu znaleźć rozwiązanie;
zastanowić się nad tym, czy mogło znaleźć rozwiązanie lepiej lub/i szybciej; zastanowić się, jakie rzeczy się nie sprawdziły i co może zrobić inaczej następnym razem; zastanowić się, jakie strategie myślenia się sprawdziły i dlaczego.