#Inne tematy

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z tego ćwiczenia

MacBook Pro, white ceramic mug,and black smartphone on table

Przedstaw dziecku test nie jako ćwiczenie w zakresie rozwiązywania problemów, ale po prostu jako „Cztery zagadki”. Potem daj mu wybór: albo ty mu przeczytasz zagadki, albo przeczyta je samo. Potem daj mu czas na zgadywanie. Jeżeli gdzieś „utknie”, podobnie jak w przypadku ćwiczeń z rozdziału 4, pozwól mu samemu rozgryźć problem. Takie postępowanie wywiera duży wpływ na rozwój zdolności dziecka do samodzielnego rozwiązywania problemów. Informacji udzielaj mu tylko wówczas, gdy natrafi na jakieś słowo, którego znaczenia nie zna. To wystarczy. Łącząc udzielanie informacji z pytaniami, możesz podprowadzić dziecko we właściwym kierunku, a potem pozwolić mu, by samodzielnie odkryło rozwiązanie. (Odpowiedzi znajdują się na końcu rozdziału.) W tym ćwiczeniu zajmowaliśmy się zagadkami, ale zdolność do refleksji nad procesem myślenia stanowi strategię myślenia, która pozwala dzieciom udoskonalić technikę rozwiązywania problemów, niezależnie od tego, jak bardzo są one złożone. Nie ma znaczenia, czy właśnie zbudowaliśmy most, dokonaliśmy odkrycia naukowego, czy wspięliśmy się na górski szczyt. Inaczej mówiąc, umiejętność refleksji nad strategią rozwiązywania problemów to umiejętność przydatna przez całe życie, w najrozmaitszych sytuacjach.

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z tego ćwiczenia

„Czas na myślenieuczenie się przez refleksję nad

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z tego ćwiczenia

Kontrola