Kontrola

P: Jaką głównq korzyść odnosi dziecko z refleksji nad procesem myślenia zastosowanym do rozwiązania czterech zagadek? O: Zastanawiając się nad tym, co zrobiło, dziecko zacznie dostrzegać, że ma naturalną zdolność znajdowania rozwiązań w najrozmaitszych sytuacjach: umiejętność łączenia w całość różnych wskazówek i tropów. Pozwoli mu to rozłożyć na czynniki pierwsze proces myślenia i zobaczyć, jak zdołało powiązać wskazówki, które zrazu zdawały mu się niepowiązane. Spostrzeże, że umiało połączyć wszystkie wskazówki i znaleźć rozwiązanie. To cudowne odkrycie, ale dopóki ktoś nie pokaże dziecku, że posiada taką umiejętność, nie zdaje sobie ono sprawy z tego, jaką potęgę stanowi zdolność myślenia. Zanim przejdziesz do kolejnego ćwiczenia, upewnij się, że dziecko rzeczywiście w pełni pojęło fakt, iż zdolność uchwycenia związków między rzeczami ma kluczowe znaczenie dla sztuki znajdowania rozwiązań. Jak pamiętasz z sześciu kroków, umiejętność ta ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego rozwiązywania problemów i dziecko nie może przejść dalej, dopóki jej nie opanuje. Poniższe ćwiczenie pomoże mu przyswoić sobie tę wiedzę lepiej dzięki temu, że zamiast szukać rozwiązań, będzie teraz samo układać zagadki.