#Inne tematy

Kontrola

black flat screen computer monitor and gray wireless mouse

P: Jaką głównq korzyść odnosi dziecko z refleksji nad procesem myślenia zastosowanym do rozwiązania czterech zagadek? O: Zastanawiając się nad tym, co zrobiło, dziecko zacznie dostrzegać, że ma naturalną zdolność znajdowania rozwiązań w najrozmaitszych sytuacjach: umiejętność łączenia w całość różnych wskazówek i tropów. Pozwoli mu to rozłożyć na czynniki pierwsze proces myślenia i zobaczyć, jak zdołało powiązać wskazówki, które zrazu zdawały mu się niepowiązane. Spostrzeże, że umiało połączyć wszystkie wskazówki i znaleźć rozwiązanie. To cudowne odkrycie, ale dopóki ktoś nie pokaże dziecku, że posiada taką umiejętność, nie zdaje sobie ono sprawy z tego, jaką potęgę stanowi zdolność myślenia. Zanim przejdziesz do kolejnego ćwiczenia, upewnij się, że dziecko rzeczywiście w pełni pojęło fakt, iż zdolność uchwycenia związków między rzeczami ma kluczowe znaczenie dla sztuki znajdowania rozwiązań. Jak pamiętasz z sześciu kroków, umiejętność ta ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego rozwiązywania problemów i dziecko nie może przejść dalej, dopóki jej nie opanuje. Poniższe ćwiczenie pomoże mu przyswoić sobie tę wiedzę lepiej dzięki temu, że zamiast szukać rozwiązań, będzie teraz samo układać zagadki.

Kontrola

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z

Kontrola

To ja wymyślam zagadki!