#Inne tematy

To ja wymyślam zagadki!

silver iMac near iPhone on brown wooden table

Kiedy twoje dziecko przyswoi sobie lekcję płynącą z ćwiczenia 3, zachęć je do podjęcia aktywności stanowiącej przeciwieństwo rozwiązywania problemów, a mianowicie do układania problemów! Poproś dziecko, żeby wybrało cokolwiek zechce – na przykład pomarańczę, zwierzę, które hodujecie w domu, jakiś element krajobrazu lub zegar – i ułożyło zagadkę, której to coś będzie rozwiązaniem. Gdy tego dokona, ty, rodzeństwo czy ktoś z przyjaciół będzie starał się odgadnąć odpowiedź.
Przejście od „szukania rozwiązania” do „stwarzania problemów” to praktyczny sposób, by pozwolić dziecku zrozumieć znaczenie łączenia i wiązania składników problemu dla znalezienia rozwiązania. Samodzielne formułowanie problemów pomoże mu przyswoić sobie tę wiedzę. Przekona się, że układając zagadki, musi obmyślić wskazówki, a także wykorzystać szeroki zakres pomysłów i skojarzeń, które wszystkie będą wskazywać na jedną rzecz – przedmiot zagadki.

To ja wymyślam zagadki!

Kontrola

To ja wymyślam zagadki!

Nadawanie problemom ludzkiego oblicza