#Technologia i reklama

Kreatywność i geniusz

Kreatywność jest kolejnym obok wyobraźni i indywidualnych zdolności zjawiskiem, które nie poddaje się pomiarowi, ale któremu pomimo to przypisujemy dużą rolę w osiągnięciach Mozarta, Einsteina czy Leonarda. Każdy z nich wsławił się w innych dziedzinach, bo też każdy z nich uprawiał rozmaite gałęzie twórczości. Tym, co ich łączyło, była umiejętność wyzwolenia własnej kreatywności i zaprzęgnięcia jej do pracy w wybranej dziedzinie.

 

Integralną częścią programu Thumb Print Learning ® jest umożliwienie tego samego wszystkim dzieciom. W miarę rozwiązywania łamigłówek z kolejnych rozdziałów twoje dziecko będzie odkrywało własne możliwości twórcze i nabierało wiary we własne siły. Pytanie o możliwe zastosowania cegły nie będą wywoływały w nim najmniejszego zakłopotania! Ale zanim do tego przejdziemy, jakie są uzdolnienia i talenty twego dziecka i jak je odkryć i wydobyć? Jeżeli nie jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień do otwartego wyrażania swoich poglądów, to postawieni wobec powyższego zadania możemy doznać kompletnego bloku mentalnego. Uczepimy się kilku najbardziej konwencjonalnych, oczywistych sposobów wykorzystania cegieł, dzięki czemu zachowamy komfortowe poczucie bezpieczeństwa. Wysuwanie pomysłów wykraczających poza przyjęte rozwiązania wywołuje w nas obawę, że się wygłupimy lub ośmieszymy. Sztuka polega na tym, żeby wierzyć we własne siły i pozwolić sobie na swobodną grę wyobraźni.

Kreatywność i geniusz

Metody statystyczne

Kreatywność i geniusz

Gry na rynku