#Inne tematy

Nauka latania

graphs of performance analytics on a laptop screen

Ćwiczenia w tym rozdziale zostały starannie ułożone w taki sposób, by pokazać dziecku moc jego własnego twórczego myślenia. Ćwiczenia krok po kroku wprowadzają słowa, zwroty i pytania, które dziecko zaczyna kojarzyć z uwolnieniem wyższego poziomu myślenia i kreatywności. Jak we wszystkich ćwiczeniach z tej książki nacisk położono na to, by dzieci same uczyły się wszystkiego, co muszą widzieć. Pierwsze ćwiczenie pozwoli twojemu dziecku: wykorzystywać otwarte pytania do rozbudzania wyobraźni; wznieść się na wyższy poziom myślenia i pozwolić zabłysnąć własnym zdolnościom twórczym. Ćwiczenie 7: Gra w .A co by było, gdyby…?” By nauczyć się, jak czerpać z własnych uzdolnień, twoje dziecko musi przede wszystkim wytrenować umiejętność uwalniania swojego twórczego myślenia, na co pozwala mu gra w „A co by było, gdyby…?”. W sposób relaksujący, lecz mimo to pobudzający skupienie uwagi, ćwiczenie to daje dziecku sposobność, by doświadczyć własnej zdolności do twórczego myślenia przez zadawanie „otwartego pytania”: „A co by było, gdyby…?”

Nauka latania

Druciarz, krawiec, kucharz, fizyk…

Nauka latania

Jak pomóc dziecku w pełni skorzystać z