#Inne tematy

Dlaczego testy badające zdolność myślenia są sprawiedliwsze?

MacBook Pro, white ceramic mug,and black smartphone on table

Zależnie od tego, w jakim miejscu świata znajduje się szkoła, do której chodzi twoje dziecko, uczy się ono tam według takiego lub innego programu i tym samym jest uzależnione od wiedzy, jaką przekazali mu nauczyciele do chwili, gdy zostało poddane badaniu testem. Jeśli test zakłada posiadanie przez dziecko wiedzy wynikającej z programu nauczania przyjętego w określonym miejscu kuli ziemskiej, to niektóre dzieci uzyskają lepszy wynik od innych po prostu z racji urodzenia w zasięgu oddziaływania tego miejsca. Usuwając ten przejaw dyskryminacji i skupiając się za to na testowaniu indywidualnego sposobu myślenia, damy wszystkim dzieciom równe szanse pokazania się z najlepszej strony, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, do ja kiej chodzą szkoły i jaki program nauczania realizuje się w danym miejscu. Testy wyrównujące szanse osób z różnych kręgów kulturowych mają jeszcze jedną zaletę. Kładą nacisk nie na to, żeby wychwycić, czego twoje dziecko nie wie, ale na to, żeby pozwolić mu pochwalić się wszystkim, co potrafi. Ćwiczenia zamieszczone w części III i IV nie tylko wyzwolą w twoim dziecku zdolność nieskrępowanego myślenia i tworzenia, lecz także pozwolą mu rozwiązywać problemy od strony praktycznej i dostarczą mu narzędzi potrzebnych do tego, by uporać się z testami. Dzięki temu, gdy napotka życiowy test w realnym świecie, będzie mogło stawić mu czoło umocnione wiarą w swoje siły i umiejętności!

Dlaczego testy badające zdolność myślenia są sprawiedliwsze?

Skala inteligencji Weschlera

Dlaczego testy badające zdolność myślenia są sprawiedliwsze?

Jak w pełni wykorzystać wyniki testów