#Inne tematy

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

person using macbook pro on black table

f P: Czy myślenie o myśleniu jest naturalną zdolnością umysłu? 0 O: Tak. To część naturalnej pracy mózgu. Na ogół jednak nie odwołujemy się do tej umiejętności, bo nie jesteśmy świadomi, że ją posiadamy. Umiejętność świadomego myślenia o tym, jak myślimy, decyduje o różnicy między odkryciami dokonywanymi przypadkowo czy wpadaniem na znakomite pomysły, a zdolnością korzystania z tej władzy umysłu na życzenie, f P: Czy istnieją ludzie szczególnie dobrze radzący sobie z me- takognicją? Tak. Ludzie osiągający ponadprzeciętne wyniki w jakiejś dziedzinie często wykazują większą od przeciętnej umiejętność „myślenia o myśleniu”. Pod tym jednym względem wszystkie wielkie umysły działają podobniel ł P: Czy możemy się nauczyć metakognicji? Tak. Możemy rozwijać strategie metakognitywnego myślenia, jeżeli mamy świadomość, że istnieją różne typy myślenia i uczymy się z nich korzystać. Kiedy nasz umysł otwiera się na nowe sposoby widzenia, myślenia i uczenia się, nasz potencjał umysłowy wzrasta skokowo i osiąga ogromne rozmiary. Czy trudno nauczyć się „myślenia o myśleniu”? Nie. Z metakognicją jest podobnie jak z większością życiowych umiejętności. Kiedy już zrozumiemy, na czym polegają, nietrudno nam je opanować. I tego właśnie dotyczy ten rozdział: jak nauczyć własne dziecko uruchamiać naturalny proces metakognitywnego myślenia i korzystać z jego owoców.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Metakognicja – trudne słowo, prosta sprawa