#Inne tematy

Jak w pełni wykorzystać wyniki testów

iPhone X beside MacBook

Czy nam się to podoba, czy nie, testy stanowią dziś fundament edukacji i dlatego lepiej zawczasu przygotować plan, żeby móc w pełni wykorzystać wyniki testów wykonanych przez twoje dziecko. Jak? Jest kilka prostych pytań, które należy postawić nauczycielowi lub innej osobie przeprowadzającej testy. Lista zamieszczona na str. 49 pozwoli ci uzyskać odpowiedź na wszystkie istotne pytania. I pamiętaj, nie daj sobie zamydlić oczu liczbami i statystyką, przejdź do istoty, czyli do pytania, jak działa test i jak jest oceniany. Dzięki temu będziesz wiedzieć, co właściwie twojemu dziecku zmierzono. Dla rodziców pragnących poznać nie zasób wiedzy, lecz zdolność myślenia swoich dzieci, zdecydowanie bardziej przydatne od omówionych testów są testy dla osób z różnych kręgów kulturowych. Testy wyrównujące szanse ludzi z różnych kręgów kulturowych nie skupiają się na ustalaniu tego, co dziecko wie, a czego akurat nie wie. Ich celem jest raczej odkrywanie, w jaki sposób dzieci samodzielnie myślą, rozwiązują stojące przed nimi problemy. Dlatego testy wyrównujące szanse osób z różnych kręgów kulturowych lepiej odzwierciedlają prawdziwe uzdolnienia dziecka i są sprawiedliwsze.

Jak w pełni wykorzystać wyniki testów

LISTA KONTROLNA: TEST