#Inne tematy

Mądra głowa

silver iMac near iPhone on brown wooden table

O Inteligencja nie jest określona w chwili urodzenia na całą resztę życia. O Geny są ograniczone, możliwości rozwoju mózgu są nieograniczone. O Do początku XXI wieku błędnie sądzono, że liczba komórek nerwowych ulega w ciągu życia wyłącznie zmniejszeniu; teraz wiemy, że nieustannie rodzą się nowe komórki nerwowe, a żeby utrzymać je przy życiu, należy pobudzać je do wysiłku.
O Środowisko w sposób bardzo wyraźny stymuluje rozwój mózgu. Środowisko odegrało wielką rolę w kształtowaniu Leonarda da Vinci, Mozarta czy Einsteina. Nie mniejszą rolę odgrywa w rozwoju naszych dzieci. O Wszyscy geniusze zaczynali zasadniczo tak samo: mieli rodziców, którzy wspierali ich i ułatwiali im rozwijanie indywidualnych talentów i uzdolnień. O Einstein nie uważał się za geniusza. O Historia pokazuje, że nikt nie jest geniuszem, dopóki nie zostanie za takiego uznany. Dlatego by objawił się geniusz, trzeba co najmniej dwóch osób: jednej z pomysłami, drugiej, która w te pomysły uwierzy i poważnie je potraktuje. O W przeszłości „nieodpowiednia” płeć lub nieznajomość właściwego języka przekreśliła szanse wielu ludzi na zdobycie uznania dla swoich pomysłów i zabłyśnięcie jako geniusze. O Bezprecedensowy rozwój środków globalnej komunikacji pozwala dzieciom dzielić się swymi pomysłami z innymi i rozpowszechniać je na całym świecie. Już to można uznać za przykład rozkwitu geniuszu w XXI wieku. Twoje dziecko urodziło się we właściwym miejscu i czasie. Teraz właśnie jest pora na to, by odkrywać i rozwijać jego uzdolnienia i talenty.

Mądra głowa

Nikt nie będzie geniuszem, dopóki ja tak

Mądra głowa

Spójrz na test z właściwej perspektywy