#Inne tematy

Ruth Lawrence

person using MacBook Pro

Podczas gdy ¡ej rówieśnicy wcigż chodzili do szkoły, Ruth Lawrence podjęła studia matematyczne na uniwersytecie w Oxfordzie. Gdy była dzieckiem, ojciec uczył jq matematyki w domu. Ruth nie skończyła jeszcze dziesięciu lat, gdy ojciec przygotował jq do egzaminów z matematyki, do których przystępowali dotqd wyłącznie uczniowie i uczennice starsze od Ruth o ładnych kilka lat. Ruth uzyskała znakomite oceny i została przyjęta na studia. Nie ma wątpliwości, że osiągnięcia Ruth Lawrence sq niezwykłe. Gdyby jednak poszła przyjętq drogq i zaliczała klasę za klasq, czy osiągnęłaby to, co osiągnęła? Inaczej mówiqc, niezależnie od tego, z jakimi uzdolnieniami matematycznymi Ruth przyszła na świat, sukces polegający na tym, że jako dziecko została studentką renomowanej uczelni, zawdzięczała w wielkiej mierze godzinom spędzonym z ojcem na indywidualnej nauce matematyki. Dziś istnieją usankcjonowane procedury i sposoby osiągnięcia tego, czego dokonała przed dwudziestu laty Ruth Lawrence.

Ruth Lawrence

PUNKT KONTROLNY

Ruth Lawrence

Za i przeciw