#Inne tematy

Wytężanie mózgu

turned on MacBook Pro beside gray mug

Wcelu rozwiązywania problemów rozwinie naturalną zdolność myślenia, jaką ma twoje dziecko. Być może jednak w trakcie lektury rozdziału, albo kiedy dziecko rozwiązywało zadania, zauważyłeś, że wszystkie problemy były „zamknięte”. Znaczy to tyle, że odpowiedzi na wszystkie pytania były „skonstruowane” tak, by zawierały tylko jedno poprawne rozwiązanie. Jak wszyscy wiemy, w realnym życiu często stajemy wobec problemów, które można rozwiązać na wiele różnych sposobów, lepiej lub gorzej. Kiedy ktoś znajduje rozwiązanie takiego realnego problemu, uznajemy tę osobę za geniusza. Nikt nie „ustawiał” ani rozwiązań, ani problemów, z jakimi ci „geniusze” się uporali. Jak zatem wpadli na swoje genialne pomysły? Odpowiedź: korzystali z innej naturalnej zdolności, jaką posiadają dzieci. Jest to zdolność, której nie sposób uchwycić w testach polegających na rozwiązywaniu wymyślonych problemów. To coś, co nas fascynuje, co ma zgoła czarodziejski charakter – i co przepełnia nasze dzieci – kreatywność! W tym rozdziale twoje dziecko nauczyło się, że „sztuka geniusza” w rozwiązywaniu problemów polega na tym, by mieć umysł otwarty na nowe możliwości. W rozdziale 6 twoje dziecko przekona się, jakie korzyści może mu przynieść wykorzystanie nowych możliwości na dużo większą skalę. Nauczą się wznosić na wyższy poziom myślenia i wyzwalać swoje możliwości twórcze, więc przygotuj się na odlot.

Wytężanie mózgu

Mądra głowa

Wytężanie mózgu

Czynnik sukcesu: „Oh!”