#Inne tematy

LISTA KONTROLNA: TEST

silver MacBook beside space gray iPhone 6 and clear drinking glass on brown wooden top

S Jakich testów używa szkoła w badaniu uzdolnień dzieci?
S Jaka jest zawartość testów?
S Czy podstawę wyników uzyskiwanych w teście stanowi wiedza?
S Czy podany zostaje tylko średni wynik?
S Jeżeli wynik można podzielić między różne aktywności, jakie wyniki uzyskało twoje dziecko w zakresie różnych aspektów testu?

S Czy wyróżniło się w jakimś zakresie (np. matematyka lub słownictwo)?
J Czy szkoła stosuje także testy wyrównujące szanse osób z różnych kręgów kulturowych oparte na bardziej abstrakcyjnym ujmowaniu problemów, które dałyby twemu dziecku okazję do wykazania się umiejętnością samodzielnego myślenia? Może ci się to wydać szukaniem dziury w całym, ale jeśli uzyskasz odpowiedzi na powyższe pytania, dowiesz się czegoś więcej o tym, jakie uzdolnienia faktycznie badano u twego dziecka, co naprawdę mówią wyniki i jakie są mocne strony twojej pociechy. Średnia ocena nie jest niczym więcej niż średnią oceną. Niczego nie mówi o tym, jak twoje dziecko poradziło sobie z takim czy innym specyficznym aspektem testu. To zresztą dotyczy nie tylko testów, o których piszę w tej książce, lecz również egzaminów wstępnych na uniwersytety i egzaminów semestralnych lub rocznych w szkołach średnich.

LISTA KONTROLNA: TEST

Jak w pełni wykorzystać wyniki testów