#Inne tematy

Jakie znaczenie powinniśmy przywiązywać do wyników testów?

iPhone X beside MacBook

Testy stanowią dobrą okazję, do poznania mocnych stron dziecka, ale to tylko jedna z wielu metod odkrywania i mierzenia indywidualnych uzdolnień. To wszystko. Nie ma na świecie takiego testu, który mógłby w pełni odsłonić wszystkie uzdolnienia i talenty. Wszystkie testy oparte na rzetelnych podstawach polegają na wynikach statystycznie przeciętnych. Statystyka nie jest w stanie zmienić faktu, że każde dziecko jest inne i wyjątkowe, każde promieniuje blaskiem własnej indywidualności. Można powiedzieć, że o ile potencjał dziecka jest nieograniczony, to testy mają ograniczoną możliwość zgłębienia tego potencjału. Wróćmy jeszcze na chwilę do Einsteina. Ze wszystkiego, co się potocznie mówi o geniuszu, wynika, że powinien śpiewająco przejść wszystkie szczeble edukacji. Jak jednak wiemy, ten uznany geniusz nie zdał egzaminów wstępnych na studia. Po lekturze tego rozdziału zapewne już się temu nie dziwisz, ponieważ żadne testy i egzaminy nie mogą uchwycić tego, co posiadał Einstein, a mianowicie wyobraźni.

Jakie znaczenie powinniśmy przywiązywać do wyników testów?

LISTA KONTROLNA: TEST

Jakie znaczenie powinniśmy przywiązywać do wyników testów?

Jak można zmierzyć wyobraźnią?