#Inne tematy

Jak można zmierzyć wyobraźnią?

Hands Holding a Smartphone with Data on Screen

Twórca teorii względności nie ukrywał, że więcej dobrego spodziewa się po wyobraźni niż po wiedzy. Einstein był zdania, że wyobraźnia jest podstawowym motorem postępu. Nasuwa się pytanie, co pomyślałby Einstein o świecie, w którym dzieci zasypuje się testami uzdolnień, z których żaden nie uwzględnia roli wyobraźni i żaden nie stanowi dla nich zachęty do swobodnej gry wyobraźni. Mądra głowa O Żaden test na świecie nie może zmierzyć wszystkich możliwości twojego dziecka – nie wierz w to, choćby nie wiadomo jak uczenie i skomplikowanie wyglądał. C> Testy na iloraz inteligencji mogq przybierać różną formę. O Niektóre testy na iloraz inteligencji lepiej wyrównują szanse osób z różnych kręgów kulturowych niż inne. O Wyrównywanie szans ludzi z różnych kultur polega na tym, że testy w mniejszej mierze kładą nacisk na konkretne wiadomości, bardziej natomiast akcentują zdolność niezależnego myślenia, przejawiającą się w rozwiązywaniu abstrakcyjnych problemów. O Na wszystkie testy należy patrzeć z właściwej perspektywy. Pamiętaj, że w czasach Leonarda niczego takiego jak testy uzdolnień nie znano!

Jak można zmierzyć wyobraźnią?

Tęcze sposobności