#Inne tematy

Tęcze sposobności

white printing paper with Marketing Strategy text

Indywidualne uzdolnienia każdego dziecka są jak kolory tęczy: nikt nie może powiedzieć, gdzie się zaczynają i kończą, a jednak widzimy, jak jaśnieją na niebie. Każdy rodzic wie, jak cenne są talenty jego dziecka. Każde dziecko ma własną osobowość i wyraża ją w swoisty sposób. To oznacza, że uzdolnienia i talenty niektórych dzieci mogą być trudniej uchwytne niż innych. Niektóre dzieci wiedzą, że są uzdolnione, ale mimo to są nieśmiałe i ociągają się z demonstracją swoich możliwości. Inne bez skrępowania, a nawet z przyjemnością popisują się wszystkim, co tylko potrafią. W tym rozdziale zajmiemy się tym, jak odkryć uzdolnienia dziecka. Co rozumiemy przez słowa „uzdolnione” i „utalentowane” dziecko? W drugiej połowie XX wieku na całym świecie zaczęto się interesować uzdolnieniami i talentami. W wielu krajach rozróżnienie między uzdolnieniami i talentem przeprowadzano jednak w różny sposób. W niektórych krajach słowo „uzdolnione” oznacza takie dziecko, które wyróżnia się w nauce, a słowo „utalentowane” odnosi się do osiągnięć w sztuce, muzyce lub sporcie. Dostrzegasz różnicę? Jeżeli uznamy takie rozróżnienie, to z powodzeniem można spytać, jak nazwać utalentowanego piłkarza, który jednocześnie jest uzdolnionym chirurgiem-kardiologiem?

Tęcze sposobności

Jak można zmierzyć wyobraźnią?