#Inne tematy

Problem z rozwiązywaniem problemów

Hands Holding a Smartphone with Data on Screen

Główny problem z rozwiązywaniem problemów polega na fatalnej nazwie. „Rozwiązywanie problemów” – to sugeruje walkę z trudnościami. „Znajdowanie rozwiązań” brzmi dużo lepiej, a przy okazji trafniej określa istotę zajęcia, jako, że wszystkich nas motywują nie tyle problemy, ile rozwiązania. Inny problem polega na tym, że kiedy słyszymy o „rozwiązywaniu problemów”, mamy wrażenie (a tym bardziej nasze dzieci), że chodzi o jakieś szczególne zajęcie, pozbawione związku z naszą codzienną aktywnością umysłową. Tymczasem rozwiązywanie problemów jest naturalną zdolnością, z którą na każdym kroku korzystają tak dzieci, jak i dorośli! Nie używamy określenia „rozwiązywanie problemu jazdy na rowerze”, ale tym właśnie zajmują się nasze dzieci – rozwiązywaniem problemu jazdy na rowerze – gdy po raz pierwszy w życiu siadają na rower
uczą się na nim jeździć – i nawet się nad tym nie zastanawiają.

Problem z rozwiązywaniem problemów

Mądra głowa