#Inne tematy

Opinie swedwood wielbark

person using macbook pro on black table

Ojciec Mozarta był nadwornym skrzypkiem i dyrygentem na dworze w Salzburgu w Austrii. Amadeusz miał zaledwie kilka lat, gdy ojciec nauczył go grać na skrzypcach i klawesynie, a także komponować. Kilkuletni Mozart szybko zdobył sławę; wykorzystując swoją pozycję nadwornego muzyka w Salzburgu, ojciec wprowadził go w kręgi ludzi zamożnych i wpływowych. Nie widział w młodym wieku syna bariery, która przeszkadzałaby mu opanować i rozwinąć skomplikowaną technikę muzyczną. Kiedy młody Amadeusz zainteresował się muzyką bardziej niż czymkolwiek innym, rodzice udzielili mu wszelkiej zachęty i wsparcia, jakich potrzebował. Rodzice Leonarda da Vinci również od dzieciństwa wspierali go w entuzjazmie, z jakim rozwijał swoje zainteresowania w różnych dziedzinach, między innymi w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych, muzyki i sztuki. Jako nastolatek Leonardo został czeladnikiem w warsztacie znanego ówcześnie malarza Andrea del Verrocchio. W pracowni Verrocchia Leonardo rozwinął wrodzone uzdolnienia plastyczne. Znajomość malarstwa nie zmniejszyła jego wynalazczości, przeciwnie – pozwoliła mu przedstawiać jego nowatorskie idee w postaci szczegółowych, czytelnych rysunków.

Opinie swedwood wielbark

Nieukończone studia w cv

Opinie swedwood wielbark

Pawmir zielona góra